นางรุจิรา แดงจันทึก

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

ผลการแข่งขันอาขยาน ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๑

     สวัสดีปีใหม่ค่ะ  วันนี้ผู้เขียนมีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมท่องบทอาขยาน ม.ต้น       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๖๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔   ซึ่งจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ  และผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนี้ด้วย  ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ค่ะ

อันดับที่ 1 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านม่วง / สพป.ศรีสะเกษ 2
อันดับที่ 2 (เหรียญทอง) โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ / สพป.มุกดาหาร
อันดับที่ 3 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ / สพป.มหาสารคาม 1
อันดับที่ 4 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย / สพป.ยโสธร 1
อันดับที่ 5 (เหรียญทอง) โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา / สพป.ร้อยเอ็ด 2
อันดับที่ 6 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 / สพป.นครราชสีมา 4
อันดับที่ 7 (เหรียญทอง) โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก / สพป.บุรีรัมย์ 4
อันดับที่ 8 (เหรียญทอง) โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) / สพป.อุบลราชธานี 5
อันดับที่ 9 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านเชียงยืน / สพป.มหาสารคาม 3
อันดับที่ 10 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านว่าน / สพป.หนองคาย 1
อันดับที่ 11 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป / สพป.นครราชสีมา 7
อันดับที่ 12 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก / สพป.ชัยภูมิ 3
อันดับที่ 13 (เหรียญทอง) โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม / สพป.กาฬสินธุ์ 2
อันดับที่ 13 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง / สพป.ศรีสะเกษ 4
อันดับที่ 15 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ / สพป.นครราชสีมา 1
อันดับที่ 15 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโสมน / สพป.สุรินทร์ 2
อันดับที่ 15 (เหรียญทอง) โรงเรียนอนุบาลปะคำ / สพป.บุรีรัมย์ 3
อันดับที่ 15 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น / สพป.เลย 3
อันดับที่ 19 (เหรียญทอง) โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 / สพป.บุรีรัมย์ 2
อันดับที่ 20 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน / สพป.นครราชสีมา 2
อันดับที่ 21 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านตาดภูวง / สพป.สกลนคร 2
อันดับที่ 21 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโนนทอง / สพป.ขอนแก่น 5
อันดับที่ 23 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ / สพป.นครราชสีมา 3
อันดับที่ 24 (เหรียญทอง) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร / กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
อันดับที่ 25 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านดอนกลาง / สพป.นครพนม 2
อันดับที่ 25 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านตากูก / สพป.สุรินทร์ 1
อันดับที่ 27 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านดอนบม / สพป.ขอนแก่น 1
อันดับที่ 27 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง / สพป.ศรีสะเกษ 1
อันดับที่ 27 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย / สพป.หนองบัวลำภู 2
อันดับที่ 30 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโนนปอแดง / สพป.เลย 2
อันดับที่ 31 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านท่าลาด / สพป.หนองบัวลำภู 1
อันดับที่ 32 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) / สพป.มหาสารคาม 2
อันดับที่ 33 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านกันจาน / สพป.ศรีสะเกษ 3
อันดับที่ 33 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านปลาหลาย / สพป.สกลนคร 3
อันดับที่ 35 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง / สพป.นครราชสีมา 6
อันดับที่ 35 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านตูม / สพป.อุดรธานี 3
อันดับที่ 37 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า / สพป.อุดรธานี 2
อันดับที่ 38 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม / สพป.เลย 1
อันดับที่ 38 (เหรียญทอง) โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร / สพป.สกลนคร 1
อันดับที่ 38 (เหรียญทอง) โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) / สพป.อุบลราชธานี 1
อันดับที่ 38 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ / สพป.นครราชสีมา 5
อันดับที่ 38 (เหรียญทอง) โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก / สพป.บุรีรัมย์ 1
อันดับที่ 43 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านนาบอน / สพป.กาฬสินธุ์ 3
อันดับที่ 44 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง / สพป.อุบลราชธานี 3
อันดับที่ 45 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา / สพป.นครพนม 1
อันดับที่ 46 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า / สพป.ชัยภูมิ 2
อันดับที่ 47 (เหรียญเงิน) โรงเรียนนามลวิทยาคาร / สพป.กาฬสินธุ์ 1
อันดับที่ 48 (เหรียญเงิน) โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา / สพป.อำนาจเจริญ
อันดับที่ 48 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านห้วยลึก / สพป.หนองคาย 3
อันดับที่ 48 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ / สพป.สุรินทร์ 3
อันดับที่ 51 (เหรียญเงิน) โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ / สพป.อุดรธานี 1
อันดับที่ 52 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี / สพป.ร้อยเอ็ด 3
อันดับที่ 53 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ / สพป.ชัยภูมิ 1
อันดับที่ 53 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง / สพป.อุดรธานี 4
อันดับที่ 55 (เหรียญเงิน) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ / สพป.ร้อยเอ็ด 1
อันดับที่ 55 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านช่องเม็ก / สพป.ยโสธร 2
อันดับที่ 57 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านตากแดด / สพป.อุบลราชธานี 2
อันดับที่ 57 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม / สพป.ขอนแก่น 2
อันดับที่ 59 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) / สพป.อุบลราชธานี 4
อันดับที่ 59 (เหรียญเงิน) โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา / สพป.ขอนแก่น 4
อันดับที่ 61 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านแบง / สพป.หนองคาย 2
อันดับที่ 62 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน / สพป.ขอนแก่น 3