นางรุจิรา แดงจันทึก

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กลอนสี่ (ปันน้ำใจ..ช่วยภัยน้ำท่วม)

   คนไทยเรานี้       นั้นมีน้ำใจ
แม้อุทกภัย             ยิ่งใหญ่แค่ไหน
คนไทยยังช่วย       ร่วมด้วยช่วยไทย
ไทยมีน้ำใจ            ที่ไม่ทิ้งกัน
พวกเราแบ่งปัน      จัดสรรเร็วพลัน
ช่วยเหลือให้ทัน     ทุกข์นั้นผ่อนคลาย
แบ่งปันข้าวสาร      อาหารพร้อมจ่าย
ผู้คนทั้งหลาย         นั้นคลายทุกข์เอย

โดย..
เด็กหญิงบุษกร   ประทุมมา
เด็กหญิงมัลลิกา   สีคาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น