นางรุจิรา แดงจันทึก

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ผลการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ช.๒ สพป.มค.๒

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ จัดการประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม  และโรงเรียนวาปีปทุม  ซึงผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสุดยอดทั้งนั้น และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เป็นตัวแทน สพป.มค.๒  เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป  วันนี้ผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ช่วงชั้นที่ ๒  ก็เลยเก็บภาพพร้อมผลการประกวดมาฝากจ้า

    ผลการประกวด หนังสือเล่มเล็ก ช.๒   สพป.มค.๒
   ๑. โรงเรียนบ้านเม็กดำ                       เหรียญทอง          เป็นตัวแทนเขตฯไประดับภาค
   ๒. โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย        เหรียญทอง
   ๓. โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี        เหรียญทอง
   ๔. โรงเรียนพระกุมารศึกษา               เหรียญทอง
   ๕. โรงเรียนเมืองวาปีปทุม                 เหรียญทอง
   ๖. โรงเรียนดงบากหนองตาเต็น         เหรียญทอง
   ๗. โรงเรียนบ้านขามป้อม                  เหรียญทอง
   ๘. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์        เหรียญเงิน
   ๙. โรงเรียนบ้านดงเย็น                      เหรียญเงิน
  ๑๐. โรงเรียนบ้านห้วยหิน                   เหรียญเงิน
  ๑๑. โรงเรียนบ้านหนองปอ                เหรียญเงิน
  ๑๒. โรงเรียนบ้านโคกไร่                    เหรียญเงิน
  ๑๓. โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่น            เหรียญเงิน
  ๑๔. โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ        เหรียญเงิน
  ๑๕. โรงเรียนกู่สันตรัตน์                     เหรียญเงิน
        

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ9 กันยายน 2556 02:04

    เยี่ยมมากค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

    ตอบลบ